"Enter"a basıp içeriğe geçin

Yarışmacı Ekip ile İlgili Sorular

 

Loader image

Hayır, bu alanların herhangi birinden bir kişinin olması yeterli değildir. Şartnamede de belirtildiği gibi en az bir mimar, en az bir şehir plancı, en az bir peyzaj mimarı olmak üzere üç disiplinin de ekipte yer alması zorunludur.

 
 

Hayır, tek başına katılamaz. 

Bu alanların herhangi birinden bir kişinin olması yeterli değildir. Şartnamede de belirtildiği gibi en az bir mimar, en az bir şehir plancı, en az bir peyzaj mimarı olmak üzere üç disiplinin de ekipte yer alması zorunludur.

 
 

Evet. Fakat öğrenciler yardımcı olarak ekipte yer alabilir.

 

Öğrencilerin bireysel olarak katılması mümkün değildir.

Bu alanların herhangi birinden bir kişinin olması yeterli değildir. Şartnamede de belirtildiği gibi en az bir mimar, en az bir şehir plancı, en az bir peyzaj mimarı olmak üzere üç disiplinin de ekipte yer alması zorunludur.

 

Bu alanların herhangi birinden bir kişinin olması yeterli değildir. Şartnamede de belirtildiği gibi en az bir mimar, en az bir şehir plancı, en az bir peyzaj mimarı olmak üzere üç disiplinin de ekipte yer alması zorunludur.

 

Evet, ekipte yer alacak olan bütün mimar, şehir plancı ve peyzaj mimarlarının oda kaydının olması zorunludur. Şartnamenin 15.maddesinde belirtildiği üzere "Ekibin TMMOB üyeleri için ilgili odası tarafından bu yarışma için yarışmacı adına düzenlenmiş üye tanıtım belgesi"ni yarışma dosyalarında teslim etmesi gerekir. Diğer disiplinler için oda kaydı zorunlu değildir.

 

Evet, bulunabilir. Şartnamenin 15.maddesinde belirtildiği üzere "Ekibin TMMOB üyeleri için ilgili odası tarafından bu yarışma için yarışmacı adına düzenlenmiş üye tanıtım belgesi"ni yarışma dosyalarında teslim etmesi gerekir.

 
 

Hayır, en az üç disiplinden birer kişi olmak üzere ekipler oluşturulabilir.