"Enter"a basıp içeriğe geçin

Sorular

Loader image

Loader image

Hayır, bu alanların herhangi birinden bir kişinin olması yeterli değildir. Şartnamede de belirtildiği gibi en az bir mimar, en az bir şehir plancı, en az bir peyzaj mimarı olmak üzere üç disiplinin de ekipte yer alması zorunludur.

 
 

Hayır, tek başına katılamaz. 

Bu alanların herhangi birinden bir kişinin olması yeterli değildir. Şartnamede de belirtildiği gibi en az bir mimar, en az bir şehir plancı, en az bir peyzaj mimarı olmak üzere üç disiplinin de ekipte yer alması zorunludur.

 
 

Evet. Fakat öğrenciler yardımcı olarak ekipte yer alabilir.

 

Öğrencilerin bireysel olarak katılması mümkün değildir.

Bu alanların herhangi birinden bir kişinin olması yeterli değildir. Şartnamede de belirtildiği gibi en az bir mimar, en az bir şehir plancı, en az bir peyzaj mimarı olmak üzere üç disiplinin de ekipte yer alması zorunludur.

 

Bu alanların herhangi birinden bir kişinin olması yeterli değildir. Şartnamede de belirtildiği gibi en az bir mimar, en az bir şehir plancı, en az bir peyzaj mimarı olmak üzere üç disiplinin de ekipte yer alması zorunludur.

 

Evet, ekipte yer alacak olan bütün mimar, şehir plancı ve peyzaj mimarlarının oda kaydının olması zorunludur. Şartnamenin 15.maddesinde belirtildiği üzere "Ekibin TMMOB üyeleri için ilgili odası tarafından bu yarışma için yarışmacı adına düzenlenmiş üye tanıtım belgesi"ni yarışma dosyalarında teslim etmesi gerekir. Diğer disiplinler için oda kaydı zorunlu değildir.

 

Evet, bulunabilir. Şartnamenin 15.maddesinde belirtildiği üzere "Ekibin TMMOB üyeleri için ilgili odası tarafından bu yarışma için yarışmacı adına düzenlenmiş üye tanıtım belgesi"ni yarışma dosyalarında teslim etmesi gerekir.

 
 

Hayır, en az üç disiplinden birer kişi olmak üzere ekipler oluşturulabilir.

 
 

Loader image

Hayır, bu alanların herhangi birinden bir kişinin olması yeterli değildir. Şartnamede de belirtildiği gibi en az bir mimar, en az bir şehir plancı, en az bir peyzaj mimarı olmak üzere üç disiplinin de ekipte yer alması zorunludur.

 
 

Hayır, tek başına katılamaz. 

Bu alanların herhangi birinden bir kişinin olması yeterli değildir. Şartnamede de belirtildiği gibi en az bir mimar, en az bir şehir plancı, en az bir peyzaj mimarı olmak üzere üç disiplinin de ekipte yer alması zorunludur.

 
 

Evet. Fakat öğrenciler yardımcı olarak ekipte yer alabilir.

 

Öğrencilerin bireysel olarak katılması mümkün değildir.

Bu alanların herhangi birinden bir kişinin olması yeterli değildir. Şartnamede de belirtildiği gibi en az bir mimar, en az bir şehir plancı, en az bir peyzaj mimarı olmak üzere üç disiplinin de ekipte yer alması zorunludur.

 

Bu alanların herhangi birinden bir kişinin olması yeterli değildir. Şartnamede de belirtildiği gibi en az bir mimar, en az bir şehir plancı, en az bir peyzaj mimarı olmak üzere üç disiplinin de ekipte yer alması zorunludur.

 

Evet, ekipte yer alacak olan bütün mimar, şehir plancı ve peyzaj mimarlarının oda kaydının olması zorunludur. Şartnamenin 15.maddesinde belirtildiği üzere "Ekibin TMMOB üyeleri için ilgili odası tarafından bu yarışma için yarışmacı adına düzenlenmiş üye tanıtım belgesi"ni yarışma dosyalarında teslim etmesi gerekir. Diğer disiplinler için oda kaydı zorunlu değildir.

 

Evet, bulunabilir. Şartnamenin 15.maddesinde belirtildiği üzere "Ekibin TMMOB üyeleri için ilgili odası tarafından bu yarışma için yarışmacı adına düzenlenmiş üye tanıtım belgesi"ni yarışma dosyalarında teslim etmesi gerekir.

 
 

Hayır, en az üç disiplinden birer kişi olmak üzere ekipler oluşturulabilir.

 
 

Dere Hakkında

Loader image

Geliştirilecek tasarıma bağlı olarak yarışmacıya bırakılmıştır. Fikir projesi yarışması olduğu göz önünde bulundurularak, 2006/27 sayılı Başbakanlık Genelgesi 2. maddesine bakılabilir.

 

Hayır, derenin bir kısmında yapılan ıslah çalışmalarına ek bir çözüm bulunmamaktadır. Dere’nin son durumunda kısmen ıslah çalışması yapılmış, kısmense doğal durumda bırakılmış alanlar vardır.

 

Balavca Deresi sürekli akan bir su kaynağına sahip değildir. Deredeki su varlığı doğrudan yağışlarla ilişkilidir. Bu doğrultuda, Kasım-Mart ayları ile Aralık-Ocak ayları arasında artan yağışlarla debi yükselmekte; bazen taşmalara dahi rastlanmaktadır. Mart ayı sonrası ise dere kurumaktadır. İlgili veriler bilgi ve belgeler sekmesinde paylaşılacaktır.

 

Evet, ıslah çalışmalarının yapılmadığı bölümlerde atık su, kanalizasyon vb. kirletici maddeler sızmaktadır.

 

Dere üzerinde yer alan dört köprü tescillidir. Bu köprüler dışında dere kenarında tescilli veya tescillenmesi söz konusu olan duvarlar yoktur. Derenin içinden geçtiği dokuda tescilli yapı ve alanlar vardır. Bkz. Şartname Ekleri

 

Dere ve Çevresi Yapılaşmalar Hakkında

Loader image

Tescil ile koruma altına alınan yapılara yönelik yasal zorunluluklar göz önünde bulundurulmak koşuluyla, yapılara yönelik müdahale kararları yarışmacılara bırakılmıştır.

 

Geliştirilecek tasarıma bağlı olarak yarışmacıya bırakılmıştır. Fikir projesi yarışması olduğu göz önünde bulundurularak, 2006/27 sayılı Başbakanlık Genelgesi 2. maddesine bakılabilir.

Tescil ile koruma altına alınan yapılara yönelik yasal zorunluluklar göz önünde bulundurulmak koşuluyla, yapılara yönelik müdahale kararları yarışmacılara bırakılmıştır.

 

Geliştirilecek tasarıma bağlı olarak yarışmacıya bırakılmıştır. Fikir projesi yarışması olduğu göz önünde bulundurularak, 2006/27 sayılı Başbakanlık Genelgesi 2. maddesine bakılabili

 

Geliştirilecek tasarıma bağlı olarak yarışmacıya bırakılmıştır. Fikir projesi yarışması olduğu göz önünde bulundurularak, 2006/27 sayılı Başbakanlık Genelgesi 2. maddesine bakılabili

 

Tescil ile koruma altına alınan yapılara yönelik yasal zorunluluklar göz önünde bulundurulmak koşuluyla, yapılara yönelik müdahale kararları yarışmacılara bırakılmıştır.

 

Yarışmacıya bırakılmıştır.

 

Deprem dayanıklılığına dair bir test yapılmamıştır. Planlanan kentsel dönüşüm çalışması bulunmamaktadır. Kamulaştırma ile ilgili kararlar yarışmacıya bırakılmıştır.

 

Kamulaştırma hakkında

Loader image

Yarışmacıya bırakılmıştır.

 
 

Tescil ile koruma altına alınan yapılara yönelik yasal zorunluluklar göz önünde bulundurulmak koşuluyla, yapılara yönelik müdahale kararları yarışmacılara bırakılmıştır.

 

 

 

Tescil ile koruma altına alınan yapılara yönelik yasal zorunluluklar göz önünde bulundurulmak koşuluyla, yapılara yönelik müdahale kararları yarışmacılara bırakılmıştır.

 

Önemli Alanlar Hakkında

Loader image

Şartnamede verilen Şekil-3, alanların yerini tarifleyen şematik bir gösterimdir. Sınırlar yarışmacıya bırakılmıştır.

 

2863 sayılı Kanun ve ilgili yönergeler göz önünde bulundurulmak koşuluyla yarışmacıya bırakılmıştır.

 

Yarışma sınırları dahilinde tescilli anıt ağaç bulunmamaktadır. Alandaki ağaçların, yaşı, türleri ve konumlarına yönelik bir çalışma bulunmamaktadır.

 

Trafik hakkında

Loader image

Yarışma Bilgi ve Belgeleri

Loader image

Bahsedilen veri bilgi-belgeler sekmesinde paylaşılmıştır.

Bahsedilen veri bilgi-belgeler sekmesinde paylaşılmıştır. İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

Bahsedilen veri bilgi-belgeler sekmesinde paylaşılmıştır. İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

Bahsedilen veri galeri sekmesinde paylaşılmıştır.

 

Kaynaklarla İlgili Sorular

Loader image

Planlarla İlgili Sorular

Loader image

İdare arşiv kayıtlarında bulunan mevcut planlar paylaşılacaktır.

 

İdare arşiv kayıtlarında bulunan mevcut planlar paylaşılacaktır.

 

İdare arşiv kayıtlarında bulunan mevcut planlar paylaşılacaktır.

 

1/5000 ölçekli mevcut halihazır harita paylaşılacaktır.

 

İstediğiniz verileri eklerde inceleyebilirsiniz. Formatı uygun olanlar paylaşılmıştır.

 

İstediğiniz verileri eklerde inceleyebilirsiniz. Formatı uygun olanlar paylaşılmıştır.

 

İstediğiniz verileri eklerde inceleyebilirsiniz. Formatı uygun olanlar paylaşılmıştır.

 

İstediğiniz verileri eklerde inceleyebilirsiniz. Formatı uygun olanlar paylaşılmıştır.

 

İstediğiniz verileri eklerde inceleyebilirsiniz. Formatı uygun olanlar paylaşılmıştır.

 

Yürürlükte bulunan 2006 Koruma Amaçlı İmar Planı paylaşılacaktır.

 

Kentsel siti de kapsayan koruma amaçlı imar plan raporu paylaşılacaktır.

 

Autocade çevrildiğinde bazı sorunlar çıkabiliyor. Bu yüzden NETCAD üzerinden değerlendirmemiz daha doğru olur.

Dosyanın NETCAD formatı paylaşılacaktır.

 
 

Balavca Deresi Hidrolojik,Ekoloji, vb. Veriler Hakkında

Loader image

Bahsedilen veri bilgi ve belgeler sekmesinde paylaşılacaktır.

 
 

Mevcut durumda bir ıslah projesi bulunmamaktadır. Bahsedilen taşkın verileri bilgi ve belgeler sekmesinde paylaşılacaktır.

 

Bahsedilen veri bilgi ve belgeler sekmesinde paylaşılacaktır.

 

Yağış bilgileri ilgili meteorolojik verilerden elde edilebilir. Bahsedilen diğer veriler bilgi ve belgeler sekmesinde paylaşılacaktır.

 

Bahsedilen veri bilgi-belgeler sekmesinde paylaşılacaktır.

 

Mevcut durumda bu konuyla ilgili bir veri bulunmamaktadır.

 

Mevcut durumda bu konuyla ilgili bir veri bulunmamaktadır.

 

Önemli Alanlar, Tescilli Yapılar, vb. Hakkında

Loader image

Verilen bilgi ve belgeler yarışma kapsamında yeterlidir.

 

Analizler hakkında

Loader image

Verilen bilgi ve belgeler yarışma kapsamında yeterlidir. Bkz. Ek: 2.1.6.

 

Fotoğraflar Hakkında

Loader image

Fotoğraf çekim yeri ve yönünü gösterir harita bulunmamaktadır. Şartname eklerinde paylaşılan fotoğraflar, eklerde verilen drone videosu ile birlikte değerlendirilerek konumlandırılabilir.

 

Verilen bilgi ve belgeler yarışma kapsamında yeterlidir.