"Enter"a basıp içeriğe geçin

Jüri Üyeleri

Asli Jüri Üyeleri

*Özgeçmişleri için lütfen isimleri tıklayınız

Mimar, Prof. Dr. Öğretim Üyesi

Lisansını 1991 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümünde tamamlayan Altınöz, yüksek lisans derecesini ODTÜ Restorasyon Bölümü’nden almıştır. Doktorasını Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümünde tamamlamış ve ICOMOS, UNESCO gibi bilimsel kuruluşlarda çeşitli görevlerde bulunmuştur. Ulusal ve uluslararası akademik yayınları bulunan Altınöz öğretim üyesi olduğu

Mimar, KHORA Office kurucu ortağı, Öğretim Üyesi

Lisansını Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümünde tamamlayan Demirtaş, yüksek lisans derecesini Amerika’da Massachusetts Institute Of Technology’de tamamlamıştır. Yurtdışında yer aldığı farklı mimarlık ofisleri sonrasında İstanbul merkezli disiplinler arası çalışan KHORA Office’i kurmuştur. Uluslararası yayınları ve ödülleri bulunan Demirtaş üniversitelerde öğretim üyesi olarak görev almış ve çeşitli yarışmalarda jüri üyeliği rolü üstlenmiştir.

Orman Yüksek Mühendisi - Peyzaj Plancısı

Lisansını 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’nde tamamlayan Turak, ardından Yıldız Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Planlama Programı’nı 1989 yılında tamamlamıştır. Yarışma ödülleri ve çok sayıda uygulanmış projesi bulunan Turak, 2000’den bu yana Bodrum merkezli olarak işlerini yürütmeye devam etmektedir.

 
 
 

Peyzaj Mimarı, StudioBEMS kurucu ortağı

Lisansını 2003 yılında Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde tamamlayan Ekmekçi, yüksek lisans derecesini de Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nden almıştır. Kentsel tasarım ofislerinde deneyimi olan ve kentsel tasarım yarışmalarında derecesi ve ödülleri bulunan Ekmekçi, sürdürülebilir tasarım ve planlama alanında çalışmalarına devam etmektedir.

Şehir Plancısı, Prof. Dr. Öğretim Üyesi

Lisansını 1994 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünde tamamlayan Velibeyoğlu, yüksek lisans ve doktora derecelerini İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden almıştır. Kentsel tasarım yarışma dereceleri ve ödülleri bulunan Velibeyoğlu, ayrıca pek çok projede yöneticilik ve danışmanlık yapmıştır. Ulusal ve uluslararası akademik yayınları bulunan Velibeyoğlu, çalışmalarına öğretim üyesi İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde devam etmektedir.

Mimar, Dr. Öğretim Üyesi

Lisansını 2009 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde tamamlayan Özçakır, yüksek lisans ve doktora derecelerini de Orta Doğu Teknik Üniversitesi Restorayon Bölümü’nden almıştır. Post Doktora çalışmasını Erasmus University Rotterdam’da tamamlamıştır. Bilimsel kuruluşlarda üyelikleri ve uluslararası akademik yayınları bulunan Özçakır, öğretim üyesi olduğu Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde akademik çalışmalarına devam etmektedir.

Şehir Plancısı, Dr. Öğretim Üyesi

Lisansını 2004 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde tamamlayan Eraydın, yüksek lisans ve doktora derecelerini de Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden almıştır. Çeşitli kentsel tasarım yarışmalarında dereceleri ve ödülleri bulunan Eraydın, öğretim üyesi olduğu TED Üniversitesi’nde akademik çalışmalarına devam etmektedir.

Yedek Jüri Üyeleri

*Özgeçmişleri için lütfen isimleri tıklayınız

Şehir Plancısı, Doç. Dr. Öğretim Üyesi

Lisansını 2001 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde tamamlayan Çırak, yüksek lisans ve doktora derecelerini de Dokuz Eylül Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden almıştır. Ulusal ve uluslararası akademik yayınları bulunan Çırak, pek çok dergide bilimsel hakemlik rolü üstlenmiştir. Günümüzde öğretim üyesi olduğu Dokuz Eylül Üniversitesi’nde akademik çalışmalarına devam etmektedir.

Mimar, Dr. Öğretim Üyesi

Lisansını 2005 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde tamamlayan Söğüt, yüksek lisans derecesini Amerika’da Columbia University’den almıştır. Doktorasını 2014 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde, Post Doktora çalışmasını Harvard University Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde tamamlamıştır. Pek çok uluslararası akademik yayını bulunan Söğüt, günümüzde Atılım Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak akademik çalışmalarına devam etmektedir.

Peyzaj Mimarı

Lisansını 2008 yılında Çukurova Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümünde tamamlayan Akbıyık, yüksek lisans derecelerini Akdeniz Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümlerinde tamamlamıştır. Pek çok kentsel tasarım yarışmasında derecesi ve ödülleri bulunan Akbıyık, kent ölçeğinden konstrüksiyon detay ölçeğine kadar inşaat, turizm gibi çeşitli sektörlere proje hizmeti vermeye devam etmektedir.

Mimar

Lisansını 2010 yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Bölümü’nde tamamlayan Çalışkan, yüksek lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Restorasyon Bölümü’nden almıştır. Doktorasını 2022 yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimari Restorasyon Programı’nda tamamlamış ve günümüzde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde arkeolojik ve tarihi varlıkların korunması, restorasyonu ve tanıtımından sorumlu olarak çalışmaktadır.

Danışman Jüri Üyeleri

Milas Belediye Başkanı

 
 

Dr. Arkeolog, Milas Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, KUDEB Şefliği, KUDEB Birim Sorumlusu

Şehir Plancısı

Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Milas Temsilcisi

Harita Mühendisi, Milas Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürü

Harita Mühendisi, MUSKİ Genel Müdürlüğü

Maden Y. Mühendisi, Muğla DSİ 213 Şube Müdürlüğü Baş Mühendisi

Raportörler

Y. Mimar, Koruma Uzmanı

Y. Şehir Plancısı, Koruma Uzmanı

Mimar, Milas Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Ruhsat ve İskan Şefliği

Raportör Yardımcıları

Restoratör, Milas Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Milas Belediyesi KUDEB Şefliği

Arkeolog, Milas Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, KUDEB Şefliği