"Enter"a basıp içeriğe geçin

Hakkında

Milas Kenti’nin tarihsel süreç boyunca oluşmuş çok katmanlı yapısının bir parçası olan Balavca Deresi, günümüzde kent ile ilişkisini, görünürlüğünü ve doğallığını büyük ölçüde yitirmiştir. ‘‘Çok Katmanlı Doğal ve Kültürel Bir Yaşam Koridoru olarak Balavca Deresi ve Yakın Çevresi Fikir Projesi Yarışması’’nın amacı, ekolojik ve kültürel bir varlık olarak Balavca Deresi’nin farklı ölçeklerde sürdürülebilirliğinin sağlanmasına, kentsel kamusal mekân oluşturma potansiyeli çerçevesinde kentlinin yaşam kalitesini yükseltmesine, kentin farklı karakterdeki bölgelerini sosyal ve mekânsal anlamda bütünleştirmesine yönelik bir fikir üretim ortamı oluşturmaktır.

Çok katmanlı tarihi bir yerleşim olan Milas’ın morfolojik ve mekânsal gelişimi boyunca süreklilik gösteren Balavca Deresi, bölgenin tarihsel ve kültürel gelişimin altyapısını oluşturan ekolojik havzanın başlıca unsurlarındandır. Dere günümüz yerleşiminde de farklı kentsel karakter bölgeleriyle ilişkilenmesine karşın altyapısal, çevresel ve mekânsal bağlamda sorunlar taşımaktadır. Yer yer üstünün kapatılmış olması, erişilememesi, kopuk altyapı bileşenleri, dere boyunca farklılaşan sosyal yapı ve trafik yoğunluğu gibi sorunlar, Balavca Deresi’nın Milas kent yaşamı içerisinde etkin bir şekilde yer alamamasına sebep olmaktadır. Tüm bu kentsel ve çevresel sorunlara rağmen, Balavca Deresi’nin doğal ve tarihsel süreklilik içinde kentle kurduğu etkileşimler Milas için önemli bir potansiyel taşımaktadır.

Çok Katmanlı Doğal ve Kültürel Bir Yaşam Koridoru olarak Balavca Deresi ve Yakın Çevresi Fikir Projesi Yarışması tarihi, kültürel, mekânsal, ekolojik ve sosyal unsurların bir arada ele alınmasını hedeflemektedir. Yarışma kapsamında, Balavca Deresi’nin çok katmanlı Milas kenti ile tarihsel süreklilik içinde kurduğu ilişkinin güçlendirilmesine; kentin omurgası olma potansiyeli ile kentte bütünleştirici bir yaşam alanı olarak ele alınmasına; iklim değişimine bağlı olarak su kaynaklarının korunmasının kritik öneminin arttığı günümüzde, ekolojik bir varlık olarak onarılması, sağaltılması ve sürdürülmesine; flora, fauna, kent ve kentliler kurduğu ilişkinin iyileştirilmesine yönelik nitelikli fikirlerin oluşturulması beklenmektedir. Bu doğrultuda yarışma, çok disiplinli bir bakış açısıyla, çağdaş planlama ve tasarım yaklaşımlarıyla yenilikçi ve yaratıcı fikirler ortaya koyan projelerin arayışındadır.