"Enter"a basıp içeriğe geçin

Yarışma Alanı Hakkında

Dere Hakkında

Loader image

Geliştirilecek tasarıma bağlı olarak yarışmacıya bırakılmıştır. Fikir projesi yarışması olduğu göz önünde bulundurularak, 2006/27 sayılı Başbakanlık Genelgesi 2. maddesine bakılabilir.

 

Hayır, derenin bir kısmında yapılan ıslah çalışmalarına ek bir çözüm bulunmamaktadır. Dere’nin son durumunda kısmen ıslah çalışması yapılmış, kısmense doğal durumda bırakılmış alanlar vardır.

 

Balavca Deresi sürekli akan bir su kaynağına sahip değildir. Deredeki su varlığı doğrudan yağışlarla ilişkilidir. Bu doğrultuda, Kasım-Mart ayları ile Aralık-Ocak ayları arasında artan yağışlarla debi yükselmekte; bazen taşmalara dahi rastlanmaktadır. Mart ayı sonrası ise dere kurumaktadır. İlgili veriler bilgi ve belgeler sekmesinde paylaşılacaktır.

 

Evet, ıslah çalışmalarının yapılmadığı bölümlerde atık su, kanalizasyon vb. kirletici maddeler sızmaktadır.

 

Dere üzerinde yer alan dört köprü tescillidir. Bu köprüler dışında dere kenarında tescilli veya tescillenmesi söz konusu olan duvarlar yoktur. Derenin içinden geçtiği dokuda tescilli yapı ve alanlar vardır. Bkz. Şartname Ekleri

 

Dere ve Çevresi Yapılaşmalar Hakkında

Loader image

Tescil ile koruma altına alınan yapılara yönelik yasal zorunluluklar göz önünde bulundurulmak koşuluyla, yapılara yönelik müdahale kararları yarışmacılara bırakılmıştır.

 

Geliştirilecek tasarıma bağlı olarak yarışmacıya bırakılmıştır. Fikir projesi yarışması olduğu göz önünde bulundurularak, 2006/27 sayılı Başbakanlık Genelgesi 2. maddesine bakılabilir.

Tescil ile koruma altına alınan yapılara yönelik yasal zorunluluklar göz önünde bulundurulmak koşuluyla, yapılara yönelik müdahale kararları yarışmacılara bırakılmıştır.

 

Geliştirilecek tasarıma bağlı olarak yarışmacıya bırakılmıştır. Fikir projesi yarışması olduğu göz önünde bulundurularak, 2006/27 sayılı Başbakanlık Genelgesi 2. maddesine bakılabili

 

Geliştirilecek tasarıma bağlı olarak yarışmacıya bırakılmıştır. Fikir projesi yarışması olduğu göz önünde bulundurularak, 2006/27 sayılı Başbakanlık Genelgesi 2. maddesine bakılabili

 

Tescil ile koruma altına alınan yapılara yönelik yasal zorunluluklar göz önünde bulundurulmak koşuluyla, yapılara yönelik müdahale kararları yarışmacılara bırakılmıştır.

 

Yarışmacıya bırakılmıştır.

 

Deprem dayanıklılığına dair bir test yapılmamıştır. Planlanan kentsel dönüşüm çalışması bulunmamaktadır. Kamulaştırma ile ilgili kararlar yarışmacıya bırakılmıştır.

 

Kamulaştırma hakkında

Loader image

Yarışmacıya bırakılmıştır.

 
 

Tescil ile koruma altına alınan yapılara yönelik yasal zorunluluklar göz önünde bulundurulmak koşuluyla, yapılara yönelik müdahale kararları yarışmacılara bırakılmıştır.

 

 

 

Tescil ile koruma altına alınan yapılara yönelik yasal zorunluluklar göz önünde bulundurulmak koşuluyla, yapılara yönelik müdahale kararları yarışmacılara bırakılmıştır.

 

Önemli Alanlar Hakkında

Loader image

Şartnamede verilen Şekil-3, alanların yerini tarifleyen şematik bir gösterimdir. Sınırlar yarışmacıya bırakılmıştır.

 

2863 sayılı Kanun ve ilgili yönergeler göz önünde bulundurulmak koşuluyla yarışmacıya bırakılmıştır.

 

Yarışma sınırları dahilinde tescilli anıt ağaç bulunmamaktadır. Alandaki ağaçların, yaşı, türleri ve konumlarına yönelik bir çalışma bulunmamaktadır.

 

Trafik hakkında

Loader image