"Enter"a basıp içeriğe geçin

Başkan’dan

Milas bulunduğu jeopolitik konumu itibariyle kadim bir geçmişe sahip “Doğanın ve Kültürlerin Buluştuğu Uygarlıklar Başkenti” olarak bilinir.

Antik Karia Bölgesi’nin kalbinde bulunan Milas, tarihsel süreç içerisinde bölgeye iki dönem başkentlik yapmıştır. Altı bin yıllık geçmişe dayanan kent, ilk yerleşik hayata geçen insanların yaşadığı dönemlerden itibaren kesintisiz bir yerleşim görmüş, birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış çok katmanlı kültürel bir birikime sahiptir.

Milas’ın sokaklarında dolaşırken her bir köşesinde hanlar, hamamlar, dinsel yapılar ve eşsiz mimari özellikler gösteren muhteşem konaklara rastlanılır. Her mahalle kendi içerisinde özgün kültürel değerlerini barındırır. Sokaklarda Yahudilerin, Rumların ve Türkmenlerin kültür izleri görülür. Dünya kültür mirası olan bu değerlere sahip çıkmak ve yaşatarak gelecek kuşaklara aktarmak bizim hizmet anlayışımızın temelini oluşturur.

Bugün burada başlattığımız “Çok Katmanlı Doğal ve Kültürel Bir Yaşam Koridoru olarak Balavca Deresi ve Yakın Çevresi Fikir Projesi Yarışması” süreci, bu hizmet anlayışının bir ürünüdür. Düzenlediğimiz yarışma aracılığıyla birçok meslekten uzmanların kente ilişkin tasarımlarının, önerilerinin ve kentin gelecek projeksiyonuna dair görüşlerinin sunulduğu bir değerlendirme platformu oluşturulacaktır. Yarışma kapsamında hazırlanacak olan projeler katılımcı belediyecilik anlayışımız ile kamuoyuna sunulacak ve ardından gelecek görüş ve öneriler doğrultusunda ileride yapılacak uygulamalar için önemli bir temel oluşturacaktır.

Tarihiyle, kültürüyle, doğasıyla daha yaşanabilir, yaşam seviyesi yüksek, huzurlu ve mutlu bir kent olmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Bu fikir ve öngörüler ile başlattığımız “Çok Katmanlı Doğal ve Kültürel Bir Yaşam Koridoru olarak Balavca Deresi ve Yakın Çevresi Fikir Projesi Yarışması”nda büyük özveri ile sürece katkı sağlayan saygıdeğer jüri üyelerimize, çok kıymetli yarışma katılımcılarımıza, görüş ve değerlendirmeleri ile kentimize büyük destek sağlayacak sevgili dostlarımıza ve tüm çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.

                 Sevgi ve saygılarımla;

Av. Muhammet TOKAT
Milas Belediye Başkanı